شخصي سازي
پنج‌شنبه, 1 فروردين 1398
رو عنوان : سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آبفار گلستان :
عنوان : كنترل كیفیت آب شرب در روستاهای استان از اولویت‌های اساسی این شركت می باشد.
کد خبر : ۲۹۸۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ 
ساعت : ۱۵:۵۰:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آبفار گلستان :

کنترل کیفیت آب  شرب در روستاهای استان از اولویت‌های اساسی این شرکت می باشد.

 عاشور محمد مرگان پور سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان  از کنترل روزانه آب شرب روستاهای این استان بر اساس استاندارد های ملی ایران و نیز با استفاده از آزمایشگاه های کاملا مجهز خبر داد و افزود :بر اساس نتیجه حاصل از بررسی های انجام شده کیفیت آب شرب مطابق با استاندارد ملی ایران و استاندارد های جهانی است.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان  مرگان پور با اعلام خبر فوق افزود : سنجش و ارزیابی کیفیت آب شرب روستاهای استان توسط  5 واحد آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی در ستاد و شهرستان های علی آباد ، آزادشهر ، گنبد و کلاله  صورت پذیرفته است.

وی گفت: در 6 ماه اول سال جاری 388 هزار و 432 مورد آزمون کلر سنجی انجام شده که براساس آن درصد مطلوبیت آزمایشات کلرسنجی 2/95 درصد می باشد.

 وی تصریح کرد: طی این مدت6 هزارو 797 مورد آزمون میکروبی انجام گرفته که براساس نتایج بدست آمده درصد مطلوبیت آب شرب 99/9 درصد بوده است.

وی انجام عملیات کدورت سنجی را به عنوان بخش دیگری از فعالیت های اداره کنترل کیفی یاد کرد و اظهارداشت: طی مدت مذکور6 هزارو 797 مورد آزمون کدورت سنجی آب انجام شد که درصد مطلوبیت آن. 9/99درصد بود.

وی همچنین گفت: مقدار 58119  کیلوگرم پرکلرین و 22147 کیلوگرم گاز کلر مایع در روستاهای تحت پوشش برای گندزدایی آب شرب استفاده شد.


نمایش تعداد بازدیدها : 106

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0