30 شهریور 1398

وام مسکن افزایش یافت

با ادامه کاهش تدریجی قیمت در بازار مسکن، سقف وام مسکن جوانان با هدف افزایش قدرت خرید و حمایت از خانه دار شدن جوانان، به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.


به گزارش کارگر آنلاین ، به گفته مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، این افزایش مربوط به حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان در سال ۱۳۹۸ است.
 
در اجرای این طرح، سقف تسهیلات در پایان سال پنجم، در شهر تهران ۱۵۰ میلیون تومان، شهر‌های بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه ۱۱۰ میلیون و سایر شهر‌ها ۸۴ میلیون تومان و در پایان سال پانزدهم به ترتیب ۲۵۰، ۲۱۰ و ۱۸۴ میلیون تومان است. ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم هم حدود ۹ برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهر تهران، حدود ۷ برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهر‌های بزرگ و کمی بیش از پنج برابر حداقل واریزی ماهیانه در سایر شهرهاست. حداقل سپرده‌گذاری هم اکنون ۵۰ هزار تومان است. در چارچوب این طرح اگر فردی قصد دارد در تهران پس از گذشت ۵ سال از افتتاح حساب، از تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن جوانان استفاده کند، باید در سال اول به جای ماهانه ۵۰ هزار تومان حداقل فعلی، ۴۸۵ هزار تومان در حساب خود سپرده‌گذاری کند. نرخ سود این تسهیلات ۹ درصد و حداکثر مدت بازپرداخت آن ۲۰ سال است.
 
سقف تسهیلات پرداختی سال ۹۷ در پایان سال پنجم در شهر تهران، شهر‌های بزرگ و سایر شهر‌ها به ترتیب ۹۱، ۷۶ و ۶۱ میلیون تومان و در پایان سال پانزدهم به ترتیب ۲۱۳، ۱۷۷ و ۱۴۲ میلیون تومان بود.
منبع: شهر خبر