3 مهر 1398

طرح اقدم ملی تولید مسکن در شهر های جدید در چه وضعیتی قرار دارد؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ۲۰۰هزار واحد مسکونی در برنامه اقدام تولید ملی در شهرهای جدید ساخت ۱۵۹ هزار واحد مسکونی شروع و در مراحل مختلف اجرایی قراردارد، گفت: در استان تهران ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد در قالب طرح اقدام ملی احداث می شود.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حبیب‌الله طاهرخانی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی توید مسکن در شهرهای جدید گفت: براساس طرح اقدام ملی تولید مسکن که قرار است 400هزار واحد مسکونی احداث شود، 200 هزار واحد آن در شهرهای جدید ساخته خواهد شد.

وی افزود: بنابراین تاکنون برای 159 هزار واحد مسکونی جانمایی شده و هنوز برای 40 هزار واحد مسکونی به مرحله جانمایی نرسیده است. 

طاهرخانی ادامه داد: از 159 هزار واحد مسکونی نیز حدود 70 هزار واحد مسکونی مرحله ساخت آنها آغاز شده است، پس بخشی از آن به مرحله آماده‌سازی و بخشی هم به مرحله ساخت رسیده است که حدود 88 واحد مسکونی در این مراحل مختلف قرار دارد. 

وی در پاسخ به این سؤال که در طرح اقدام ملی تولیدمسکن چه میزان مسکن در استان تهران احداث خواهد شد، اظهار داشت: برنامه‌ریزی که برای تهران در طرح اقدام ملی تولید مسکن صورت گرفته است، اینگونه بوده است که در شهر جدید پردیس 19 هزار واحد، 26 هزار واحد در شهر پرند و در شهر جدید اندیشه 2500واحد مسکونی در قالب این طرح احداث خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در شهر جدید اندیشه عملیات احداث این 2500 واحد شروع شده است، اما در شهر پردیس از 19 هزار واحد 10 هزار واحد شروع شده که بخش محدودی برای ساخت مسکن و آماده‌سازی است. 

به گفته طاهرخانی، از 26 هزار واحد شهر جدید پرند، مراحل آماده‌سازی و ساخت 12 هزار واحد مسکونی شروع شده است. 

منبع: خبرگزاری تسنیم