9 آبان 1398

نرخ اجاره بهای مسکن در تهران

گسترش‌نیوز: مسعود افشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، اظهار کرد: متوسط نرخ فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی دربهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران حدود ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل، ۱۶/۶% و نسبت به فصل مشابه سال قبل۱۷۴/۶% افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین نرخ فروش هر متر مربع زمین در منطقه ۳ تهران با قیمتی حدود ۳۴ میلیون تومان است، افزود: کمترین نرخ هم مربوط به منطقه ۲۰ تهران با نرخ هرمترمربع حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومن بوده است. بیشترین تغییر نرخ زمین نسبت به فصل بهار سال گذشته مربوط به منطقه یک تهران و کمترین تغییر نرخ مربوط به منطقه ۱۶ است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران همچنین درباره متوسط نرخ فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی دربهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران را حدود ۱۳/۱ میلیون تومان بوده اعلام کرد که نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۲/۷% و ۱۰۹/۶% افزایش داشته است.

افشین تصریح کرد: در بهار امسال بیشترین و کمترین نرخ فروش هر متر مربع زمین در شهر تهران بترتیب مربوط به منطقه یک با ۲۷/۸ میلیون تومان و منطقه هجده تهران با ۵/۸ میلیون تومان بوده است. بیشترین رشد نرخ هر متر مربع زیر بنای مسکونی نسبت به بهار سال قبل مربوط به منطقه ۹ و کمترین آن در منطقه ۱۲ تهران بوده است.

وی درباره متوسط مبلغ اجاره ی ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه ی پرداختی برای اجاره ی یک مترمربع زیر بنای مسکونی اظهار کرد: نرخ معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی دربهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید که ۱۷/۴% بیشتر از فصل قبل و ۳۵% بیش از بهار ۱۳۹۷ بود. مناطق یک و ۲۰ تهران به ترتیب با ۶۹/۵ و ۱۸/۶ میلیون تومان رکورد دار بیشترین و کمترین مبلغ اجاره در تهران بوده‌اند.

 

منبع: اقتصاد نیوز