11 آذر 1398

آمار معاملات مسکن - آبان 98

آمار معاملات مسکن و متوسط قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی شهر تهران ، ارائه شده توسط بانک مرکزی در آبان ماه سال 98

در آبان ماه سال 1398 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معملات ملکی شهر تهران 124/6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/0 و 35/8 درصد افزایش را نشان می دهد

توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه سال 1398:

 

 

 

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه سال 1398

 

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در هشت ماهه سال 1398 به حدود 39/9 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 56/2 درصد کاهش را نشان می دهد . در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 126/8 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه  سال قبل 74/1 درصد افزایش را نشان می دهد